ตู้ควบคุม Master Station JNS-12, 24, 36

Master Station JNS-12, 24, 36

ตู้ควบคุมระบบเรียกพยาบาล

ตู้ควบคุมระบบเรียกพยาบาล สามารถสนทนากับผู้ป่วยได้ มี 12โซน ถึง 36 โซน

ติดต่อสอบถาม

โทร : 02-4449827, 089-4956927, 064-6932848

Email : duangpornsawan@gmail.com

 

Visitors: 67,985