ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรสวรรค์ อิเลคทริค ( Duangporn Sawan Electric Ltd.,Part ) 02-4449827, 089-4956927, 064-6932848

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรสวรรค์ อิเลคทริค ( Duangporn Sawan Electric Ltd.,Part )

เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System ) ไฟอราม CM, CL, GE, EDWARD, 

NOTIFIER by Honeywell, SYSTEM SENSOR ฯลฯ

ถังดับเพลิงและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า Lightning Protection System  ยี่ห้อ EKAT รุ่น E - 200 , ยี่ห้อ BAKIRAL 

ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล Nurse Call System และ อินเตอร์คอม Intercom System  - Commax

ป้ายบอกทางหนีไฟ Exit Sign Lighting และ ไฟฉุกเฉิน  Emergency Light  - MAX BRIGHT by C.E.E ,  DYNO

ติดต่อ-สอบถาม โทร. 02-444-9827, 089-495-6927, 064-693-2848  แฟกซ์ 02-444-9828
E-mail:  duangpornsawan@gmail.com  

Visitors: 20,816